7 ігор для розвитку навичок читання та письма

При вивченні іноземної мови відбувається формування та розвиток усіх чотирьох мовленнєвих навичок: аудіювання, читання, говоріння та письма. Вони тісно взаємопов’язані та взаємозалежні, тому  виокремити одну навичку – неможливо. Звичайно, що на уроках англійської мови...

Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови як засіб підвищення ефективності навчання в початкових класах

Семантичне значення слова інтерактивний походить від англійського слова «interact», де «inter» – взаємний, «act» – діяти. Отже інтерактивний – це здатність взаємодіяти в режимі бесіди, діалогу з чимось (комп’ютером), або з кимось (людиною). Інтерактивне навчання – це...

Англійська для дітей. Міні-урок «Іграшки»

Тип уроку: формування/засвоєння знань, умінь та навичок – практикування вивченого (такий тип буде вказуватися для 2-3 уроку у циклі занять, при опрацюванні вже відомого матеріалу) Як проводити перший урок циклу занять можна подивитись тут. Мета: Практикувати у...