Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови як засіб підвищення ефективності навчання в початкових класах

Семантичне значення слова інтерактивний походить від англійського слова «interact», де «inter» – взаємний, «act» – діяти. Отже інтерактивний – це здатність взаємодіяти в режимі бесіди, діалогу з чимось (комп’ютером), або з кимось (людиною).

Інтерактивне навчання – це навчання, яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчального процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють здійснювати. Безпосередньо, сама організація інтерактивного навчання передбачає моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, використання рольових ігор. Серед інтерактивних технологій широко використовуються такі як: мозковий штурм, мікрофон, коло ідей, робота в малих групах, займи позицію, прес-метод, акваріум, подорож,  рольові ігри та інші. Вони можуть бути адаптовані для різного віку та рівня володіння іноземною мовою

Пам’ятаючи прислів’я A good beginning makes a good ending!, я починаю урок не із звичного привітання, а з інтерактивного. У мережі Інтернет у вільному доступі є багато пісень, в тому числі з відео, які можна використати на початку уроку. Оскільки я працюю з молодшими школярами, то до пісні ми активно підключаємо міміку та жести, що допомагають діткам не тільки зрозуміти зміст, а і легше вивчити текст. Через кілька уроків роботи над запам’ятовуванням пісні, пропоную хлопчикам привітатися з дівчатками і навпаки, першому ряду привітатися з другим, тощо. Як тільки бачу, що діти добре знають пісню та починають нудьгувати, – пропоную вивчати нову.

Ось декілька пісень, які не тільки подобаються дітям, але і є результативними, бо після їх опрацювання учні вміють вітатися у різні частини доби та прощатися, розіграти міні-діалог «Знайомство»:

Обов’язковим етапом уроку є мовна розминка, коли діти переключаються з рідної мови на іноземну, налаштовуються на сприйняття та продукування англійської мови. Для того, щоб ці 2-3 хвилини уроку не були витрачені марно, я проводжу зі своїми учнями інтерактивну гру «Мікрофон». Один із учнів виконує роль журналіста та задає питання, а інші дають відповідь після отримання мікрофона (цю функцію можуть виконувати звичайні ручка або олівець). Існує інший варіант цієї гри, де ведучий (вчитель або учень) задає тему, а учні складають відповідні речення та озвучують їх, передаючи мікрофон. У цій грі важливими також є розвиваючий та виховний моменти: діти уважно слухають своїх однокласників, вчаться не перебивати та чекати своєї черги.

Під час опрацювання лексики застосовую велику кількість дидактичних ігор для введення, повторення та закріплення матеріалу. Надзвичайно ефективною є гра «Ланцюжок», де діти повторюють запропоновані слова не хором, а по черзі. Таким чином, учні будуть уважно слухати, щоб дочекатись свого ходу, кожне слово почують декілька разів, а вчитель має можливість почути кожного учня та, при потребі,  відкоректувати вимову.

Для ігор часто використовую іграшки. Наприклад, з плюшевим м’ячем можна гратись у «Гарячу картоплю», «Перекладач», «Запитання-відповідь», тощо. Але також діти люблять гру «Чарівний м’яч», де ми кидаємо один одному уявний м’яч, ця гра також підійде для старших учнів, яким вже не цікаві іграшки. Темою даної гри може бути будь-який лексичний чи граматичний матеріал.

Інтерактивна вправа «Броунівський рух» проводиться не тільки для практикування вивченої лексики чи граматики, але і дозволить поділити клас на пари або групи, залежно від запропонованого завдання. Наприклад, учні можуть співставляти слова із малюнками, складати слово з частинок, підбирати синоніми чи антоніми, неправильні дієслова (дві-три форми, а можна ще й переклад), складати частинки речення та інше.

Для того щоб вивчати мову не тільки інтерактивно, але й активно, то при нагоді граємось у гру «Перегони»: клас ділиться на дві групи, учні по черзі підбігають до дошки та пишуть слова відповідно до заданої теми.

На своїх уроках систематично використовую комп’ютерні технології, зокрема нетбуки та комплекс з інтерактивною поверхнею. Учні мають можливість виконувати завдання з мультимедійних дисків або у авторських презентаціях. Наприклад, складають речення з розкиданих слів чи вибирають правильну форму дієслова, тощо.

Гра «Карусель» є ефективною для формування та розвитку мовленнєвих навичок. Учні утворюють два кола: зовнішнє та внутрішнє, та стоять обличчям один до одного. Вони починають спілкування згідно теми, але після звукового сигналу зовнішнє коло рухається, і відповідно учні отримають нового співрозмовника. Підсумком даної інтерактивної гри може бути усна чи письмова розповідь, що базуватиметься на отриманій інформації.

Інтерактивна вправа «Займи позицію» може мати різні варіації, в залежності від обраних категорій. Для маленьких учнів можна пропонувати відповіді Yes/No, для учнів старшої школи – Agree/Disagree, але в будь-якому випадку вони повинні пояснити свій вибір. При вивченні прислівників, що позначають частоту дії,  вчитель читає речення, а учні обирають до якої таблички підійти: always, often, sometimes, never. Потім кожен учень озвучує твердження, але вже зі своїм прислівником.

Гру «Усі, кого це стосується» краще проводити на свіжому повітрі або у великому залі, оскільки для безпеки вона потребує великий простір. Багато вчителів її ігнорують, бо вона занадто активна та шумна. Але на мою думку, це прекрасна гра для розвитку говоріння. Стільці розкладаються у вигляді кола та їх має бути на один менше, ніж учнів. Учні сидять на стільчиках, ведучий  каже правдиве твердження про себе, і всі, кого це стосується повинен встати та зайняти нове місце. Той, хто залишився без стільчика стає ведучим. Після кожного твердження вчитель може уточнити, чому діти змінили місце та задавати додаткові питання.

Вищеназвані ігри – це лише деякі приклади інтерактивних вправ, які я використовую на різних етапах уроку. Вони створюють позитивно-емоційну атмосферу на уроках, мотивують та стимулюють вивчати англійську мову, збільшують інтерес до предмету, дозволяють опрацювати лексичний і граматичний матеріал у цікавий та веселий спосіб, тобто сприяють підвищенню ефективності навчання.

 Список використаних джерел

1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004. – с. 192

2. Шевченко Є.Б. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на уроках англійської мови.//Англійська мова та література. – 2005. – №24(106). – с.4-6

3. https://m.youtube.com/watch?v=AdukBVPk8Jw

4. https://m.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI

5. https://m.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o

6. https://m.youtube.com/watch?v=xC3xSij7n4c